V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ADAMOVIČ, Jozef

Jozef ADAMOVIČ (* 23. 4. 1939 Trnava, † 2. 8. 2013 Bratislava)  – slovenský herec a pedagog; manžel slovenské herečky B. Turzonovové. Po maturitě v Hlohovci absolvoval herecká studia na bratislavské VŠMU (1960) a o několik let později postgraduálně film. režii a scenáristiku u Andreje Tarkovského na GITIS v Moskvě. Během svého dlouholetého angažmá v činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě (1960–91) prošel od úloh milovníků a romantických hrdinů k složitějším charakterům. Obdobný typ postav hrál v televizi a ve filmu, kde se uvedl epizodkou kavalíra v satirickém retrosnímku Jozefa Medveďa a Karola Kršky Štvorylka (1955). První velké příležitosti dostal v českých filmech režiséra J. Macha: zamilovaný trumpetista Franta v hudební komedii Valčík pro milión (1960) a milý mladé květinářky Pepík Cajthaml v lyrické komedii Prosím, nebudit (1962). Do české kinematografie přispěl ještě např. úlohami koordinátora vesmírné lodi Zdeňka Lorence v Polákově sci-fi dramatu Ikarie XB 1 (1963), florentského svůdníka Ricciarda v boccacciovské povídce Arabský kůň z romantického snímku Hry lásky šálivé (1971) a britského ministra Greye ve Vávrově historické fikci Evropa tančila valčík (1989). Popularitu mu přinesla zejména titulní postava v životopisném tv. seriálu Vivat, Beňovský (1975). Od konce 70. let se na film. plátně objevuje jen příležitostně. Začátkem 90. let se věnoval podnikání v živočišné výrobě, posléze pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí SR a vyučoval na Fakultě dramatických umění Akademie umění v Banské Bystrici (1997–2004). Je autorem publikace Slovenská herecká škola (1997).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!