V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HŮLKA, Daniel

Daniel HŮLKA (* 1. 6. 1968 Praha)  – zpěvák-barytonista. Po maturitě na gymnáziu absolvoval zpěv u profesora Z. Jankovského na Pražské konzervatoři (1993). Už během studií hostoval na oblastních scénách (Plzeň, Liberec) i v Národním divadle v Praze. První angažmá získal v operních souborech severočeských divadel v Teplicích a Ústí nad Labem. Roku 1995 uspěl v konkursu na hlavní roli původního českého muzikálu Dracula, který z něho rázem učinil muzikálovou hvězdou, a tuto pozici si upevnil účinkováním v dalších muzikálech (Monte Cristo, Excalibur, Les Misérables). Ve spolupráci se skladatelem Karlem Svobodou připravil své první a komerčně úspěšné eponymní album Daniel Hůlka (1997). Z ryze operního pěvce se tak stal úspěšným interpretem populárních písní, které nahrál na několik řadových alb (mj. Mise, Živé obrazy, Rozhovor, Dílem já) a uvedl v rámci koncertních programů. Roku 1997 obdržel od Akademie české populární hudby dvě Výroční hudební ceny: zpěvák a objev roku. Roku 1998 zvítězil v anketě Český slavík. Z jeho popularity a romantického zjevu vytěžil režisér Zdeněk Troška roli krále Brambase v pohádkách Z pekla štěstí (1999) a Z pekla štěstí 2 (2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!