V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HUBER, Vladimír

Vladimír HUBER vl. jm. Schmiedhuber (* 9. 3. 1913 Plzeň, † 7. 7. 2004 Praha)herec. Začínal jako elév v Městském divadle Plzeň (1937–38) a během okupace prošel Jihočeským národním divadlem v Českých Budějovicích a Středočeskou činohrou J. Burdy v Poděbradech. Po válce se vrátil na svou prapůvodní scénu v Plzni, kterou však roku 1949 vyměnil za angažmá v pražském Realistickém divadle. Od roku 1962 pak byl dlouholetým členem Divadla E. F. Buriana. S filmem navázal pracovní kontakt až po příchodu do Prahy počátkem 50. let. První lekce před kamerou mu uštědřil režisér J. Krejčík, když ho obsadil do role důlního strojmistra Kostky ve svém budovatelském dramatu Nad námi svítá (1952). Do 80. let vytvořil ve třech desítkách filmů nejrůznějších žánrů epizodní i větší role širokého spektra profesí a sociální příslušnosti, někde jen bezejmenné starší a pak staré muže. Hrál např. listonoše (Honzíkova cesta, 1956; Rychlík do Ostravy, 1960; Místenka bez návratu, 1964), sedláka (Ztracenci, 1956), strážníka (Bomba, 1957), železničáře (Čas jeřabin, 1963), domovníka (Strach, 1963), opilého dědka (Klec pro dva, 1967), lékaře (Po stopách krve, 1969; Konečně si rozumíme, 1976), faráře (Smuteční slavnost, 1969), lékárníka (Zánik samoty Berhof, 1983), starého sluhu (Báječní muži s klikou, 1978; Poklad hraběte Chamaré, 1984), profesora (Cesta kolem mé hlavy, 1984), starého knihkupce (Druhý tah pěšcem, 1985). K jeho výraznějším postavám patří tatínek titulního hrdiny (J. Papež) v pohádce Jaroslava Macha O medvědu Ondřejovi (1959) a obávaný profesor matematiky Kotě v povídce J. Menzela Zločin v dívčí škole ze stejnomenného filmu detektivních příběhů (1965). Naposledy se na plátně objevil jako královský švec v Troškově pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (2002).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!