V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HUBEŇÁKOVÁ, Svatava

Svatava HUBEŇÁKOVÁ (* 9. 6. 1928 Štramberk, okres Nový Jičín)herečka. Od řádného ukončení hereckých studií na DAMU (1955) strávila šestileté angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích (Pohled z mostu, Paní Bovaryová, Liška a hrozny). Počátkem 60. let ji práce ve filmu přivedla do řad hereckého souboru FSB a krátce působila v Laterně magice (1963). Od roku 1964 už zůstala věrná až do odchodu do důchodu jevišti Divadla Jaroslava Průchy, respektive Středočeského divadla Kladno – Mladá Boleslav, kde vynikla v interpretacích zejména charakterově a psychologky složitých, výjimečných ženských postav děl světových dramatiků (Cyrano z Bergeraku, Dáma s kaméliemi, Višňový sad, Fyzikové) i domácích autorů (Vojnarka, Matka, Věc Makropulos). Pro film ji objevil režisér Čeněk Duba, který jí ve svém životopisném dramatu Synové hor (1956) svěřil hlavní ženskou roli Slávky Hančové, manželky jednoho z hrdinů příběhu, tkalce a průkopníka lyžování u nás Bohumila Hanče (J. Bek). Dalších příležitostí před kamerou se dočkala až o šest let později, kdy po epizodkách horlivé sousedky (Oranžový měsíc, 1962), hostinské (Zelené obzory, 1962) a děvčete z baru (Pevnost na Rýně, 1962) zakotvila v postavách manželek a matek většinou mužských protagonistů. Jejími manželskými partnery byli R. Lukavský (Ikarie XB 1, 1963), O. Sklenčka (Deváté jméno, 1963; Dům Na poříčí, 1976), L. Lipský (Poklad byzantského kupce, 1966) a J. Adamíra (Zelená vlna, 1982). V rolích jejích synů se objevili např. Vladimír Tomšů (Dobrodružství s nahým klukem, 1964), L. Vaculík (Láska z pasáže, 1984), J. Bartoška (Veronika, 1985) a Josef Novotný (Král kolonád, 1990). S B. Záhorským v roli starého učitele vytvořila ústřední dvojici ve studentském filmu J. Menzela Umřel nám pan Foerster (1963). Uplatňuje se též v tv. inscenacích (Cizí lidé, 1983) a seriálech (Zákony pohybu, 1979; Okres na severu, 1981; Rodáci, 1987). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1998).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!