V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BEDNÁŘOVÁ, Milada

Milada BEDNÁŘOVÁ (* 21. 6. 1952 Praha)herečka. Herecké základy si osvojila v zájmové umělecké škole při Divadle pracujících Most a jako elévka Západočeského divadla Cheb (1971–72). Od roku 1972 byla několik sezon členkou hereckého souboru Divadla pracujících Most a od počátku 80. let již bez stálého angažmá působila v Praze. Ve filmu debutovala postavou bývalé ženy Kazana Neburka (J. Somr) v Kachlíkově nepovedené adaptaci Páralova románu Radost až do rána (1978), poté ztělesnila mladou maminku v Eklově povídce Hádanka z triptychu Jak rodí chlap (1979), zdravotní sestru (Jak napálit advokáta, 1980) a paní Alenkou (Muž přes palubu, 1980). Výjimečně se objevila na obrazovce, např. v tv. filmu Osudné dveře (1991). Od roku 1995 provozuje vlastní Divadelní agenturu Praha, pořádající zájezdová představení pro dospělé i děti, v nichž většinou sama také hraje (Vila s věcným břemenem, Mam'zelle Nitouche, Krakonočův klobouk, Princezna a loupežníci, Jak se krotí princezna).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!