V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HŘÍBAL, Emanuel

Emanuel HŘÍBAL uměleckým jménem Eugen Zbirožský (* 1. 6. 1886 Zbiroh, † 1951 Praha)  – herec. Začínal jako ochotník a další herecké zkušenosti načerpal u venkovských div. společností (K. Želenský, K. Stocký). Po návratu do Prahy provozoval několik kabaretů a hrával na různých pražských scénách, např. v Uranii, Umělecké besedě, Švandově divadle, Varieté aj. Do služeb kinematografie, tehdy ještě němé, vstoupil v komediích M. J. Krňanského  (Trampoty divadelního ředitele, 1920; Billy v Praze, 1920), který ho také uvedl do zvukového filmu úlohou sluhy Vocápka ve své adaptaci románu Ignáta Herrmanna Kariéra Pavla Čamrdy (1931). Jeho filmografie, čítající osm desítek titulů, překypuje výtečně odvedenými menšími rolemi figurek z venkovského i městského prostředí s širokým profesním a sociálním záběrem. Nejčastěji hrál úředníky (Dům na předměstí, 1933; Rukavička, 1941; Nevíte o bytě?, 1947), radní (U nás v Kocourkově, 1934; Komediantská princezna, 1936), listonoše (Sestra Angelika, 1932; Mořská panna, 1939; Hotel Modrá hvězda, 1941; Turbina, 1941; Tři kamarádi, 1947), zřízence všeho druhu (Anton Špelec, ostrostřelec, 1932; Lidé na kře, 1937; Přijdu hned, 1942; Bláhový sen, 1943), sluhy (Dobrý tramp Bernášek, 1933; Polská krev, 1934), vrátné (Artur a Leontýna, 1940; Znamení kotvy, 1947), hostinské (Řeka, 1933; Tatranská romance, 1934), ale i lékaře (Svítání, 1933; Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1933), hosty a návštěvníky různých občerstvovacích podniků (Pozdní láska, 1935; Trhani, 1936; Advokát chudých, 1941) a venkovany různých typů a charakterů (Bezdětná, 1935; Čekanky, 1940; Prstýnek, 1945; Léto, 1948; Vzbouření na vsi, 1949). Objevil se však i jako kostelník (Zapadlí vlastenci, 1932), vězeň (Uličnice, 1936), rybář (Minulost Jany Kosinové, 1940), vlakvedoucí (Jarní píseň, 1944) a naposledy jako hlídač (DS-70 nevyjíždí, 1950).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!