V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRUŠKA, Karel

Karel HRUŠKA (*14. 6. 1891 Plzeň, † 17. 10. 1966 Praha)  – operní pěvec-tenorista a filmový herec. Ve zpěvu se školil u Richarda Figara v Praze (1909), pak u Josefa Branžovského v Plzni (1914), kde byl také osm sezon angažován v operetním a operním souboru Městského divadla (1911–19). Pak až do svého odchodu do důchodu (1955) byl členem opery Národního divadla v Praze. Jeho životní rolí (více než 1 000 repríz) byl principál ve Smetanově Prodané nevěstě, kterého přenesl dokonce dvakrát na film. plátno: v první němé verzi Maxe Urbana (1913) a v první zvukové Jaroslava Kvapila a S. Innemanna (1933). Herecky se uplatnil ještě v několika němých a zvukových filmech, ale jen v drobnějších partech krejčího Nitky v pohádce S. Innemanna Červená Karkulka (1920), herce Kašky v S. Innemannově životopisném dramatu Josef Kajetán Tyl (1925), mastičkáře Angrešta v komedii P. Pražského podle Šamberkovy hry Podskalák (1928), strážníka ve Svitákově komedii Třetí zvonění (1938), poštmistra v sociálním dramatu V.Kubáska Zvony z rákosu (1950), zpívajícího harmonikáře ve Steklého adaptaci Olbrachtova románu Anna proletářka (1952). Naposledy ho kamera zachytila jako titulního protagonistu osvětového filmu Josefa Váchy Trampoty pana Mareše (1956).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!