V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BEDNÁŘ, Jiří

Jiří BEDNÁŘ (* 11. 11. 1941 Praha, † 17. 11. 2013 Praha)  – herec a televizní dramaturg; syn básníka Kamila Bednáře (1912–1972), bratr dramaturga, scenáristy a divadelního režiséra Ivana Bednáře (* 1945), otec žurnalistky Veroniky Bednářové (* 1972). Absolvoval herectví na DAMU (1962) a vystřídal angažmá v Divadle S. K. Neumanna (1962–70), Divadle Rokoko (1970–72) a Ateliéru. Postupně těžiště své tvorby na jevišti přesunul k režijní a literární činnosti, které se věnoval už od studií, kdy začal spolupracovat s poetickou vinárnou Viola, v níž uvedl s Českým skifflem Jiřího Traxlera Máchův Máj, večer parodií a imitací Two Men Show, pásmo hororů Slyšte příběh krvavý a strašný a Erbenovu Kytici. Své hry inscenoval např. v Divadle Na zábradlí (Muž, který přišel do jiného stavu), Rokoku (Hrdina nemá milovat aneb Napoleon) a ostravském Divadle Petra Bezruče (Nezkrotná lady Hamiltonová). První hereckou zkušenost před kamerou získal v epizodce vojína v Tomanově komedii Váhavý střelec (1956), ale teprve hlavní role hornického učně Pavla Čejky v mládežnické romanci A. Kachlíka Červnové dny (1961) odstartovala jeho film. dráhu. Melancholickým pohledem a bystrostí se stal oblíbeným představitelem mladíků s potřebnou lyrikou a humorem i v dalších filmech o problémech mladé generace (Závrať, 1962; Na laně, 1963; Bubny, 1965). Výrazné postavy mladých mužů bojujících proti nacismu na různých frontách vytvořil v Čechově okupačním dramatu Sedm havranů (1967) a v Polákově válečném snímku o čs. stíhačích britské armády Nebeští jezdci (1968). Armádní uniformu nosil i jako politický důstojník čs. vojenského letectva kapitán Luboš Jelínek, protagonista Čechova exponovaného snímku Vysoká modrá zeď (1973). Normalizační kinematografie mu nabídla už jen několik malých a nepříliš zajímavých úloh: voják (Horká zima, 1973), sociální pracovník Pavlík (povídka Kapsář z filmu Motiv pro vraždu, 1974), redaktor Martin (Oddechový čas, 1977), spolužák Valenta (Vrchní, prchni, 1980) a sukničkářský lékař Dodo (Od vraždy je jenom krok ke lži, 1982). Hlavní i menší role vytvořil v tv. inscenacích Voják Tanaka (1965), Záhořanský hon (1968), Dívka a smrt (1968), Římanka (1970), Lekce z přítomnosti (1975) a Co je s tebou, Lenko? (1977). Herectví však zcela zanechal a soustředil se výhradně na práci tv. dramaturga a scenáristy (Samota, 2001; Černý slzy, 2002; Smrt pedofila, 2003). Dramaturgii učil na FAMU a na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!