V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRUŠÍNSKÝ nejst., Rudolf

Rudolf HRUŠÍNSKÝ nejst. vl. jm. Rudolf Böhm (* 14. 4. 1897 Liboc, † 15. 3. 1956 Praha)  – herec; otec herce R. Hrušínského. Pochází ze statku, odkud v patnácti letech utekl ke kočovným div. společnostem, v nichž prošel všemi funkcemi adepta herectví. Zvlášť důležité pro něho bylo působení ve společnosti ředitele Václava Červíčka-Budínského, s jehož mladší dcerou Hermínou (1901–1989) se roku 1920 oženil. Od poloviny 20. let již vystupoval převážně v Praze, kde začínal na jevišti bubenečské Svornosti, pak vystřídal angažmá v Tylově divadle v Nuslích, ve Švandově divadle, v Uranii (1934–35, 1936–37), Osvobozeném divadle a žižkovském Akropolisu (1935–39). Za okupace hrál v Divadle V. Buriana a rozhlasoví posluchači ho znali z nesčetných činoherních relací. První tři poválečná léta strávil v Divadle 5. května a od roku 1948 až do smrti byl členem Divadla státního filmu. Na své kinematografické konto, které založil nepatrnou úlohou kritika Tomíčka v životopisném snímku Z. Molas Karel Hynek Mácha (1937), nashromáždil necelou třicítku vesměs epizodních rolí. Hrál např. dělníka (Zborov, 1938), člena maturitní komise (Humoreska, 1939), velitele městské stráže (Hvězda z poslední štace, 1939), redaktora (Muž z neznáma, 1939), profesora tělocviku (Prosím, pane profesore!, 1940), sedláka (Z českých mlýnů, 1941), mlynáře (Barbora Hlavsová, 1942), kavárníka (Experiment, 1943), hejtmana (Podobizna, 1947), průvodčího ve vlaku (Ves v pohraničí, 1948) a naposledy úředníka (Pan Novák, 1949). Nechyběl ani ve filmech svého syna, který ho pověřil menšími rolemi správce sklárny Kose v secesní romanci Jarní píseň (1944) a zámožného Bebina Sanchese, otce jednoho z mladých hrdinů (J. Kemr) parodie Pancho se žení (1946).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!