V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRUBÝ, Vladimír

Vladimír HRUBÝ (* 23. 3. 1924 Praha, † 30. 7. 1986 Praha)  – herec. Mládí strávil v Hradci Králové. Po ročním studiu herectví na pražské Státní konzervatoři byl totálně nasazen do pražské továrny německé letecké firmy Junkers. O prázdninách roku 1942 hrál se Šolcovou div. společností. V další odborné průpravě pokračoval hned po válce v Souboru mladých Jinřicha Honzla a následně jako elév Národního divadla v Praze (1946–47), kam byl přijat za řádného člena (1949–51). Pak postupně prošel různými pražskými scénami: D 34 (1951–55), Divadlo satiry (1955–57), Divadlo ABC (1957–62) a Městská divadla pražská (1962–66) a od roku 1965 byl hercem ve svobodném povolání. Od počátku 50. let hrál ve filmu většinou epizodní, komicky až groteskně laděné figurky nejrůznějších profesí, mnohdy ušlápnuté chudinky, manžele pod pantoflem, prostě lidičky, kteří neustále dostávají rány od osudu, už rezignovali a svůj úděl snášejí trpělivě. Zpočátku se nejčastěji objevoval v uniformách vojáků nižších hodností (Ztracená stopa, 1953; Dnes večer všechno skončí, 1954; Zářijové noci, 1957; Vstup zakázán, 1959), které záhy vystřídali příslušníci bezpečnosti (Dnes naposled, 1958; Hry a sny, 1958; Zlé pondělí, 1960; Dva z onoho světa, 1962; Poklad byzantského kupce, 1966). Téměř stovku filmů dále zalidnil postavičkami dělníků (Zaostřit, prosím!, 1956; Chlap jako hora, 1960), řidičů (Páté oddělení, 1960; Za volantem nepřítel, 1974), prodavačů (Konec cesty, 1959; Zítra to roztočíme, drahoušku…!; 1976), listonošů (Dýmky, 1966), sluhů (Posel úsvitu, 1950; Slasti Otce vlasti, 1969; Pan Tau a Claudie, 1970), úředníků (Mezi zemí a nebem, 1958; Procesí k panence, 1961), opilců (Dařbuján a Pandrhola, 1959; Flám, 1966), vrátných („Marečku, podejte mi pero!“, 1976), číšníků (Muž z Londýna, 1974) a mnoha úlohami bez bližší specifikace. Rozměrnějšími úkoly před kamerou ho pověřil pouze režisér Milan Vošmik v postavách vynálezce miniaturního radiotelefonu inženýra Jiřího Sodomy z dětského špionážního filmu Zpívající pudřenka (1959) a kriminalisty Krause, spolupracovníka sympatického dr. Martina (J. Vízner), ve čtveřici volně spojených dětských detektivek Volejte Martina (1965), U telefonu Martin (1966), Martin a červené sklíčko (1966) a Martin a devět bláznů (1966). Také své poslední charakteristické role vytvořil ve filmech určených zejména dětskému obecenstvu: jednonohý veterán-flašinetář v pohádce O. Lipského podle J. Wericha Tři veteráni (1983), čert-písař v pohádce H. Bočana S čerty nejsou žerty (1985) a děda Roubánek v dětské komedii V. Olmera Páni Edisoni (1987). Diváci se s ním pravidelně setkávali také na tv. obrazovce (Občan Brych, 1958; Klíč, 1962; Etuda pro kontrabas, 1963; Smutný půvab, 1963; Autorevue, 1966; Bouřka, 1968; Soud pana Havleny, 1980, seriál Pan Tau).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!