V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRUBEŠOVÁ, Markéta

Markéta HRUBEŠOVÁ (* 17. 3. 1972 Praha)  – herečka. Vyrůstala ve frankofilské rodině průvodkyně a učitele. V dětství se nejprve věnovala baletu, který později vyměnila za Dismanův dětský soubor. Po základní škole s rozšířenou jazykovou výukou absolvovala hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1992). Z krátkého angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích odešla do svobodného povolání. Hostovala v pražském divadle Ká (Zámek, Troillus a Kressida, Každý něco pro vlast) a nyní působí v Divadle Skelet P. Trávníčka (Postel pro tři, Pan Hamilkar, Vysoká hra, muzikál Kleopatra). Před kamerou začínala už dětskými rolemi v televizi (O ptáku Ohniváku, 1980) i ve filmu (Modré z nebe, 1983). Silný impuls, který akceleroval její film. kariéru, představovala eroticky exponovaná hlavní role mladičké dcery nacistického důstojníka Ulriky, o jejímž citovém vzplanutí k českému lodníkovi (L. Vaculík) vypráví milostné drama ze sklonku 2. světové války K. Kachyni Oznamuje se láskám vašim (1988). Obdobné typy svůdných rusovlásek ztepilé postavy, které osudově zasahují srdce mladých mužů, ztělesnila i v následujících filmech: tajemná židovská dívka Ester v Jakubiskově Sedím na konári a je mi dobre (1989), princezna Viola v baladické pohádce V. Drhy Jestřábí moudrost (1989), elegantní Kristýna v Tycově symbolickém snímku Žiletky (1993), středověká dívka s kouzelnou mocí Dobromila a současně zlovolná Evelína v Muchnově satirické komedii Divoké pivo (1995), naivní pouliční prodavačka umělých květin Uršula v hrabalovské komedii Andělské oči (1994) D. Kleina, turistka v Dostálově smutné komedii podle Olbrachtových povídek Golet v údolí (1995), vnadná advokátova sekretářka Koubková v Kleinově retrokomedii Konto separáto (1996). Menší rolemi se prezentovala ještě např. ve filmech Konec básníků v Čechách (1993), Příliš hlučná samota (1994) a Zdivočelá země (1997). V televizi hrála v řadě pohádek (Duše a dušičky, 1987; Dvanáct měsíčků, 1992; O vodníkovi a housličkách, 1992; O princezně z Rimini, 1999) i filmů (Lady Macbeth z Mcenského újezdu, 1992; Bankrotáři, 2003) a seriálu Ulice (2005–07). Její půvaby a jazyková výbava nacházejí uplatnění také v zahraničních filmech. Zajímavou výzvou pro ni byla ústřední postava české emigrantky se složitým osudem Marie v nizozemském filmu Danniela Danniela Winter/Zima (1998), kde její hrdinka prochází velkým vývojem v rozsáhlém časovém úseku.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!