V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRSTKA, Břetislav

Břetislav HRSTKA též Hrska (* 19??, † po 1947?)  – herec. Začal hrát v Moravské Ostravě a oblibu si získal ztělesňováním postav moravskoostravských tatíků. Od roku 1935 byl nějaký čas ředitelem žižkovského divadla Akropolis a Kladenského divadla, potom přesídlil jako komik do Švandova divadla v Praze. Do film. ateliérů poprvé zavítal v polovině 30. let, aby zde během pěti let vytvořil třináct vesměs epizodních i o trochu větších rolí, jako byl např. správce vinic (Divoch, 1936), majitel továrny na konzervy (Harmonika, 1937), pěšák (Poručík Alexander Rjepkin, 1937), hostinský (Děvčátko z venkova, 1937; To byl český muzikant, 1940; Prosím, pane profesore!, 1940), taxikář (Vandiny trampoty, 1938), návštěvník divadla (Minulost Jany Kosinové, 1940) a vrátný v Obecním domě (Rukavička, 1941). Po válce se objevil už jen ve Slavíčkově fantastickém filmu podle Gogolovy povídky Podobizna (1947).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!