V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BEČVÁŘOVÁ, Marie

Marie BEČVÁŘOVÁ rozená Wintrová (* 13. 2. 1879 Choceň, † 30. 5. 1936 Praha)  – herečka. Jako čtrnáctiletá začala hrát u venkovských div. společností Ladislava Chmelenského (* 1932) a Antoše J. Frídy, od roku 1898 působila v pražské Uranii, Městském divadle v Plzni (1898–1922) a pak byla členkou Městského divadla Královských Vinohrad. Na jevišti vystřídala úlohy naivek a mladých lyrických postav a postupně vyzrála v realistickou herečku převážně lidových typů z venkovského a maloměstského prostředí, často hubatých, neochotných, trochu stále nabroušených služek, chův, kuchařek a domovnic. Filmaři ji angažovali až v jejím pozdějším věku do několika rolí starších manželek a matek nejprve v němém (Modche a Rezi, 1926; Román hloupého Honzy, 1926) a pak už, krátce před smrtí ve zvukovém filmu: manželka (Pan otec Karafiát, 1935), služka (Jedenácté přikázání, 1935) a babička (Maryša, 1935).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!