V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRDÝ, Jindřich

Jindřich HRDÝ (* 23. 6. 1956 Praha)  – herec a zlatník. Od dětství se účastnil konkursů, které mu vynesly pár dětských rolí, z nichž největší byla postava malého Františka Věka v životopisném seriálu F. L. Věk (1971). Po devítiletce se vyučil zlatníkem a teprve pak se rozhodl pro herectví, které absolvoval v hudebně-dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1980). První angažmá získal v pražském Divadle Jiřího Wolkera, následně působil na oblastních scénách (Cheb, Liberec a Příbram), aby nakonec přešel do svobodného povolání. Během své herecké kariéry vytvořil několik menších rolí ve filmu (Jak napálit advokáta, 1980; Kluci z bronzu, 1980; Rebelové, 2001) a v televizi (seriály Chlapci a chlapi, 1988; Přísahám a slibuji, 1990). Po roce 1989 se vrátil k zlatnické profesi, kterou dodnes provozuje ve vlastní dílně a obchodu v Truhlářské ulici v Praze. Zároveň je předsedou Českého cechu zlatnického.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!