V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRDLIČKA, Gustav

Gustav HRDLIČKA Augustin (* 27. 7. 1908 Praha, † 16. 4. 1969 Praha)  – umělecký maskér a příležitostný herec. Z obchodní školy odešel do učení ke svému otci, známému pražskému div. vlásenkáři Augustinu Hrdličkovi. Další maskérskou praxi absolvoval jako volontér v Pražském německém divadle. Roku 1926 nastoupil jako druhý maskér, vedle mistra Kobíka, do Lamačova film. ateliéru Na Kavalírce v Košířích a současně pracoval a příležitostně hrál v mnoha pražských divadlech (smíchovská Aréna, Rokoko, Komedie, Divadlo Vlasty Buriana, Osvobozené divadlo, D 34). Roku 1936 odjel s režisérem G. Machatým do Itálie, kde byl angažován jako šéfmaskér v římských ateliérech Cinecittà (podílel se na sedmi desítkách filmů) a za války se věnoval divadlu (např. u Anny Magnani v divadle Cantachiaro). Roku 1947 se vrátil do Prahy, aby zde pokračoval již v zestátněném filmu ve své činnosti uměleckého maskéra (spolupracoval na téměř čtyřiceti filmech, většinou historických a pohádkových) a zároveň předával své zkušenosti studentům FAMU. Herecky se uplatnil už v němých filmech, např. jako kadeřník (Milenky starého kriminálníka, 1927), rychtář (Stín ve světle, 1928) nebo garderobiér (Když valčík zní, 1929). Ve dvou desítkách zvukových filmů pak vytvořil epizodky nejrůznějších profesí, z nichž některé byly blízké jeho hlavní profesi: maskér (Klub tří, 1935), lazebník (Císařův pekař – Pekařův císař, 1951) a holič (Botostroj, 1954). S chutí si ovšem zahrál také prodavače (To neznáte Hadimršku, 1931; Byl jednou jeden král…, 1954), vrchní a číšníky (Můj přítel Fabián, 1953; Hry a sny, 1958; Chlap jako hora, 1960), rekreanty (Anděl na horách, 1955; Vražda po našem, 1966) i psychiatra (O věcech nadpřirozených, 1958).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!