V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRÁSKÁ, Emilie

Emilie HRÁSKÁ rozená Kaiserschattová (* 4. 5. 1900 Rozbělesy, okres Podmokly, † 22. 8. 1978 Praha)  – herečka; manželka herce V. Očáska. Začala studovat na Filozofické fakultě, ale po dramatických kursech (R. Budil, K. Jičínský, K. Želenský) a prvním jevištním úspěchu vstoupila do dramatického oddělení Státní konzervatoře, kde se herecky školila tři roky. Podnětné zkušenosti pak načerpala v avantgardním div. souboru Vladimíra Gamzy České studio (1924–27), kde začala též režírovat. V rychlém sledu pak během 20. a 30. let prostřídala regionální scény (České Budějovice, Pardubice, Ostrava) s pražskými divadly (Intimní divadlo, Akropolis, Osvobozené divadlo). Za okupace hrála v Kladenském divadle a po válce byla členkou Realistického divadla v Praze až do odchodu na odpočinek (1963). Ve filmu se poprvé objevila jako členka spolku žen v komedii S. Innemanna Sňatková kancelář (1932). Vedle epizodek uklízečky a komorné (Příklady táhnou, 1939; Dobře situovaný pán, 1939) vytvořila v předválečném filmu větší postavu herečky kočovné div. společnosti ve Slavíčkově komedii Hvězda z poslední štace (1939). Její herecký potenciál nedokázala dostatečně využít ani znárodněná kinematografie, která jí nabídla pouze figurky starých žen, např. služebné (Až se vrátíš, 1947), bytné (Hudba z Marsu, 1955), uklízeček (Zde jsou lvi, 1958; Deštivý den, 1962), matky (Probuzení, 1959), tety (Kde řeky mají slunce, 1961) a cukrové babky (Malý Bobeš ve městě, 1962).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!