V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRACHOVINOVÁ, Marta

Marta HRACHOVINOVÁ (* 3. 9. 1955 Praha)herečka, pedagožka, psychoterapeutka a grafoložka; manželka divadelního režiséra, herce a dudáka Otto Lišky (* 1954) a poté manželka redaktora, editora a dramaturga Vladimíra Justla (1928–2010), matka herečky Karoliny Liškové (* 1985) a loutkoherečky Terezy Liškové. Díky zaměstnání otce v diplomatických službách prožila část dětství v zahraničí (Libye, USA, Kypr). Po maturitě na gymnáziu absolvovala obor herectví na pražské DAMU (1979). Během studia hostovala v Národním divadle a v Divadle Jiřího Wolkera, kam po škole nastoupila do angažmá, v němž setrvala až do zániku této scény (1996). Věnuje se uměleckému přednesu (několikrát se stala laureátkou soutěže Neumannovy Poděbrady), který v současnosti vyučuje na VOŠ herecké v Praze. V letech 2006–07 působila jako odborná asistentka projektu Loutkářské umění. S filmem ji herecky spojuje jen pár vedlejších a epizodních rolí, které odstartovala děvečkou v Herzově pohádce Panna a netvor (1979). S J. Vondráčkem hrála rodiče pětiletého hrdiny Péti ( J. Zdeněk), o jehož záchraně života poté, co ho pobodal velký roj včel, pojednává Borkovo drama Cena medu (1986). Roli maminky malého chlapce (Pavel Špachman) si zopakovala i po boku Z. Muchy ve Flídrově dětském snímku o partě vesnických kluků Moře začíná za vsí (1987). Týž režisér ji obsadil i do dalšího filmu Tichý společník (1988). Jen zřídka se objevila i v televizi (Lakomec, 1978; Čas zakladatelů, 1980) a v 90. letech v zahraničních produkcích natáčených u nás: Stín polibku/Enigma (1993), V chladném denním světle/The Cold Light of Day (1996).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!