V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRADILÁK, Zdeněk

Zdeněk HRADILÁK (* 13. 8. 1938 Ostrava-Zábřeh, † 23. 1. 1988 Praha) herec. Vystudoval Vyšší film. školu v Čimelicích (1957), po vojně se však věnoval herectví. V letech 1953–80 vystřídal divadla v Pardubicích, Gottwaldově a Ostravě a od roku 1980 až do smrti byl členem Městských divadel pražských. Na film. plátně se poprvé objevil jako příslušník VB v dětském filmu R. Cvrčka Žirafa v okně (1968). Jeho první velkou film. postavou byl dělnický ředitel František Katický, kterého ztělesnil ve Strnadově psychologickém filmu Běž, ať ti neuteče (1976). Hlavní roli všestranného umělce E. A. Longena vytvořil ve Steklého životopisném dramatu Každému jeho nebe (1981). Zaujal rovněž úlohou nesympatického vychovatele v nápravném zařízení pro mládež Hoška v Kopřivově psychologickém snímku Zámek „Nekonečno“ (1983).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!