V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRADILÁK, Karel

Karel HRADILÁK (* 26. 1. 1909 Dolní Žukov, okres Český Těšín, † 19. 7. 1972 Inglewood, Kaliforni)  – herec. Po studiu na brněnské Státní konzervatoři hrál během 30. let ve Slovenském národním divadle a na pražských scénách (Nové divadlo, Lidová scéna, Městské divadlo na Královských Vinohradech). Jako herec impozantně vysoké a štíhlé figury neušel pozornosti filmu, kde od poloviny 30. let vytvořil přes dvacet menších postav nejrůznějšího druhu a profesí: dobrodruhy (Z bláta do louže, 1934), gigoly (Barbora řádí, 1935), svůdce (První políbení, 1935), hochštaplery (Minulost Jany Kosinové, 1940), intrikány (Hvězda z poslední štace, 1939; Poslední Podskalák, 1940) a podvodníky (Těžký život dobrodruha, 1941), pedagogy (Ideál septimy, 1938; Prosím, pane profesore!, 1940), lékaře (Osmnáctiletá, 1939), soudce (Studentská máma, 1935) a cynické velkopodnikatele (Velká přehrada, 1942). Jeho herecký projev, který před kamerou dlouho trpěl vyumělkovaným patosem s příliš sytou mluvou jevištního herce, postupně zcivilněl a dosáhl střízlivějšího výrazu. Za okupace hrál v německých filmech jako Carl Stockmar. Po roce 1948 působil v USA, např. jako člen zájezdové div. společnosti Katherine Hepburnové a pod jménem Charles H. Radilak účinkoval v amerických filmech a zejména tv. seriálech (mj. Outlaws, Route 66, Dr. Kildare, 36 Hours, Perry Mason, Mission Impossible).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!