V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRADECKÝ, Otto

Otto HRADECKÝ vl. jménem Weiss (* 25. 2. 1920 Vinoř, okres Praha-sever, † 23. 12. 1990 České Budějovice)  – herec. V letech 1936–43 prošel několika div. společnostmi (O. Hrubínová, K. Jičínský, J. Kosina F. Sec aj.) a na sklonku okupace hrál v Beskydském divadle v Hranicích, kde setrval ještě krátce po osvobození. Od roku 1946 až do počátku 80. let působil v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (od roku 1971 jako šéf činohry). Film. kamera ho divákům přiblížila jen v několika menších figurách, např. vojenského lékaře u odvodu (Dobrý voják Švejk, 1956), hejtmana Ságnera (Poslušně hlásím, 1957), řidiče Venci (Kam čert nemůže, 1959), předsedy ZV KSČ Šány (Sedmý kontinent, 1960), statkáře (Valerie a týden divů, 1970) a děkana (Tchán, 1979).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!