V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HRABĚTA, Jan

Jan HRABĚTA (* 10. 5. 1940 Zlín)  – herec. Původním povoláním elektromechanik začínal v roce 1978 v Divadle Járy Cimrmana jako osvětlovač a vzápětí se stal jeho hercem. Před kamerou vytvořil přes dvě desítky epizodních i větších postav bodrých chlapíků z lidu robustního zjevu v komediích (Vrchní, prchni, 1980; Jára Cimrman, ležící, spící, 1983; Rozpuštěný a vypuštěný, 1984; Vesničko má středisková, 1985; Nejistá sezóna, 1987; Městečko, 2003), pohádkách (Pták Ohnivák, 1997; Lotrando a Zubejda, 1997; Jezerní královna, 1997), ale i v dramatických příbězích (Antonyho šance, 1986; Když v ráji pršelo, 1987; Dům pro dva, 1988; Čas sluhů, 1989). Uplatňuje se rovněž v televizi (seriály Draculův švagr, 1996; Šípková Růženka, 2001).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!