V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOZOVÁ, Miroslava/Slávka

Miroslava/Slávka HOZOVÁ rozená Špánková (* 7. 7. 1944 Praha)herečka. Vystudovala herectví na DAMU (1961–65) a prošla v oblastními scénami (Divadlo Petra Bezruče v Ostravě, Klicperovo divadlo v Hradci Králové), než natrvalo zakotvila v pražském Divadle S. K. Neumanna, respektive Divadle pod Palmovkou (1968–2001), kde vytvořila ženské hrdinky především ve světových dramatech (Sen noci svatojánské, Vojna a mír, Jeptiška, Tramvaj do stanice Touha, Peer Gynt, Dům doni Bernardy, Kočka na rozpálené plechové střeše). Věnuje se i divadelní režii (Lucerna, Balada ze Salamanky). První kontakty s filmem učinila prostřednictvím vedlejších dívčích rolí (Na laně, 1963; Strakatí andělé, 1964; Perličky na dně, 1965). Později se před kamerou uplatnila jen příležitostně v postavách matek a manželek (Nechci nic slyšet, 1978; Muž přes palubu, 1980; Jak svět přichází o básníky, 1982; Poločas štěstí, 1984), které ztvárnila také v tv. filmech Zlatí úhoři (1979), Duhová kulička (1986) a v seriálu Synové a dcery Jakuba skláře (1985).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!