V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOUSKA, Karel

Karel HOUSKA (* 15. 10. 1916 Praha, † 22. 12. 1987 Praha)  – herec. Ještě před absolvováním Státní konzervatoře v Praze (1942) hrál v Divadélku pro 99 a v Divadle ve Smetanově muzeu. Po škole krátce působil v Nezávislém divadle, ve Stálém divadle v Unitarii a v Uranii (1943–45). První tři poválečné roky byl angažován v Divadle 5. května a od roku 1948 až do smrti byl členem Městského divadla na Královských Vinohradech, respektive Divadla na Vinohradech. Od poloviny 40. let byl poměrně hojně obsazován do filmů, kde se stal oblíbeným představitelem vousatých intelektuálních typů s brýlemi. Mezi třemi desítkami film. postav převažují úředníci a referenti (Až se vrátíš, 1947; Botostroj, 1954; Nevěra, 1956; Ledové moře volá, 1961; Dívka na koštěti, 1971), lékaři (Případ dr. Kováře, 1950; Chlap jako hora, 1960; Tereza, 1961; „Pane, vy jste vdova!“, 1970; Svítalo celou noc, 1980), vědečtí pracovníci (Kdo chce zabít Jessii?, 1966; Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, 1974; Kam zmizel kurýr, 1981), armádní důstojníci (Návrat domů, 1948; Hvězda zvaná Pelyněk, 1964) a církevní hodnostáři (Akce B, 1951; Noc nevěsty, 1967). Naposled se na film. plátně mihl v epizodce filmu Pražské tajemství (1988), který měl premiéru už po jeho smrti. Většina diváků si ho ale vybaví v epizodce Antonína Dvořáka v komedii Jára Cimrman, ležící, spící (1983). Četné role vytvořil v tv. inscenacích (mj. Waterloo, 1967; Julián Odpadlík, 1971; Chléb a písně, 1971; Neameričané, 1973; Dům bez oken, 1977; Devadesát jedna bílých koní, 1986) a zejména seriálech (Hříšní lidé Města pražského, 1968–69; 30 případů majora Zemana, 1974–79; Chalupáři, 1975; Zákony pohybu, 1979; Sanitka, 1983; Létající Čestmír, 1984; Synové a dcery Jakuba skláře, 1985, Malý pitaval z velkého města, 1986, Panoptikum Města pražského, 1987). Výrazně se uplatnil v dabingu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!