V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOUDEK, František

František HOUDEK (* 4. 5. 1946 Praha)  – herec a divadelní režisér. Základy herectví si osvojil na Večerní divadelní konzervatoři při Lidové škole umění (1965). Po ukončení vojenské prezenční služby v AUS Víta Nejedlého (1967) nalezl zázemí k umělecké činnosti v gottwaldovském Divadle pracujících, kde setrval čtvrt století a dočkal se znovuobnovení Zlína. K účinkování ve filmu byl zván jen zřídka, menší role hrál jako asistent (Rozdělení, 1976), vedlejší roli pak jako dr. Karel Polák (Požáry a spáleniště, 1980), epizodu šlechtice (Za humny je drak, 1982), příslušníka VB (Třetí skoba pro kocoura, 1983) a spolupracovník Jurije (Cizím vstup povolen, 1986). Debutoval ale před tv. kamerou v inscenaci Brána k domovu (1975) a na obrazovce si ještě zahrál ve snímku Čtyři na sněhu (1979).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!