V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOSPODSKÝ, Karel

Karel HOSPODSKÝ (* 14. 3. 1900 Praha, † 11. 8. 1966 Brno)  – herec. Od roku 1926 působil u kočovných div. společností (Fr. Lang, putovní divadlo J. Plachý) i v kamenných divadlech v Praze (Švandovo divadlo na Smíchově) a Českých Budějovicích. Od roku 1929 byl členem Národního, respektive Státního divadla v Brně, kde setrval až do smrti. Jako představitel realistického herectví obohaceného laskavým humorem vytvářel postavy klasického i soudobého repertoáru (Dvaasedmdesátka, Višňový sad). Film. kamera ho poprvé zaznamenala jako jednoho z lupičů v Honzlově komedii s J. Voskovcem a J. Werichem Peníze nebo život (1932). Další herecké úkoly dostal až ve znárodněné kinematografii, ale jednalo se víceméně o několik drobnějších rolí: četník (Mordova rokle, 1951), správce Prátru (Velké dobrodružství, 1952), učitel (Kam čert nemůže, 1959), poslanec (Oranžový měsíc, 1962) a naposled vedoucí geologů ing. Pernikl (Závrať, 1962). Tv. kamera ho zachytila alespoň v záznamu div. představení Nebožtík Nasredin (1964).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!