V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BECERROVÁ, Renata

Renata BECERROVÁ (* 7. 7. 1965 Praha)  – herečka. Od ukončení studia na hudebně-dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1985) působila jako herečka ve svobodném povolání. Hostovala např. v KačerovýchSchormových inscenacích v Divadle Na zábradlí (Hlučná samota, Ifigenie na Aulidě) a ve Studiu Bouře (Bouře). Na přelomu 80. a 90. let vystupovala v Náhradním divadle J. Ornesta (Kdo je tady pán, Smoking revue, Zelený pták). Roku 1995 se vrátila na jeviště Divadla Na zábradlí v komedii J. Krause Nahniličku. Nevšední fotogeničností na sebe upozornila v řadě filmů, kde jejímu atraktivnímu exotickému zjevu nejlépe odpovídaly postavy živočišně vášnivých, lehkomyslných milenek a svůdnic, kterou zahájila Hanka ve snímku V. Chytilové Kopytem sem, kopytem tam (1988) a následoval Příběh ’88 (1989), stopařka ve Feničově dramatu Zvláštní bytosti (1990), Rébi ve Šteindlerově hořké komedii Díky za každé nové ráno (1993) a ukončila Evička (Čas dluhů, 1998). Na obrazovce si zahrála v seriálech Druhý dech (1988) a Největší z Pierotů (1990) a filmu Blumenstein Fernand – bláznův příběh (1998).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!