V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORVÁTOVÁ, Gabriela

Gabriela HORVÁTOVÁ provdaná Hejdová (* 25. 12. 1877 Varaždín, Jugoslávie, † 29. 11. 1967 Praha)  – operní pěvkyně-altistka, mezzosopranistka, sopranistka. Po studiu konzervatoře v Záhřebu a pak i soukromém ve Vídni zahájila operní dráhu v Záhřebu (1899) a pohostinsky vystupovala v Rakousku a Německu. Jako přední členka opery Národního divadla v Praze (1903–33) vytvořila při ojedinělém rozsahu temněji zbarveného hlasu řadu vynikajících operních postav, z nichž vrchol představuje Kostelnička z Janáčkovy Její pastorkyňa, kterou zpívala od pražské premiéry (1916) a ztvárnila ji rovněž v němém filmu Rudolfa Měšťáka podle románu Gabriely Preissové Její pastorkyňa (1929). Už předtím ji ale zachytila kamera jako Hatu v první němé verzi Prodané nevěsty (1913), natočenou Maxem Urbanem pro film. výrobnu ASUM v exteriérech pražské Šárky. Do roličky šlechtičny ji obsadil Václav Krška v životopisném filmu Mikoláš Aleš (1951). Do roku 1952 se věnovala koncertní činnosti a dožila se 90. let. V Jirešově životopisném portrétu Leoše Janáčka Lev s bílou hřívou (1986) ji pak jako jednu z lásek skladatele zpodobnila herečka V. Zawadská .

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!