V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORVÁTHOVÁ, Deana

Deana HORVÁTHOVÁ (* 11. 3. 1958 Banská Bystrica)  – slovenská herečka a producentka; manželka filmového režiséra, scenáristy a výtvarníka Juraje Jakubiska (* 1938). Na gymnáziu se začala věnovat recitaci (vítězství v celostátních kolech recitačních soutěží). Od ukončení studia herectví na VŠMU (1981) byla členkou činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde během dvanácti sezon vytvořila více než dvacet rolí (Hedda Gablerová, Neděle pro bolest jako stvořená). Od vstupu na profesionální jeviště se projevovala jako herečka s výraznými charakterizačními dispozicemi, které uplatnila ve vážném i komediálním repertoáru. Vitálním, expresivním hereckým projevem plným vnitřního napětí inklinuje k postavám emocionálně rozervaných či temnými vášněmi zmítaných žen. Od počátku 80. let účinkovala v televizi (Belasé jazero, 1982; Pasodoble pre infarkt, 1982; Rovnobežky, 1982) a ve filmu, kde na sebe upozornila úlohou mladé komunistky Barušky Švarcové, pomáhající Klementu Gottwaldovi (D. Dítě) během jeho působení na Slovensku, v životopisném snímku M. Ťapáka Zrelá mladosť (1983). Svůj horkokrevný temperament zdařile promítla do portrétů vitálních a živočišných svůdnic ve filmech svého manžela: energická revolucionářka Želmíra ve féerii Sedím na konári a je mi dobre (1989), zlá sudička v tv. muzikálové fantazii Takmer ružový príbeh (1989), fotografka Nona v politické tragikomedii Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992), krčmářka z horské osady Verona v apokalyptickém podobenství Nejasná zpráva o konci světa (1997). Po rozpadu Československa se s rodinou přestěhovala do Prahy, kde hostovala v Divadle Bez zábradlí (1993–94). Od roku 1994 se věnuje především činnosti film. producentky v rámci vlastní společnosti J & JJakubisko Film, respektive Jakubisko Film, která zatím naposled připravila koprodukční historický velkofilm Bathory (2008), ve kterém ztvárnila kořenářku Darvulii.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!