V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORVÁTH, Emil Jozef

Emil Jozef HORVÁTH (* 27. 8. 1923 Zlatno, dnes část Českého Brezova, okres Lučenec, † 1. 1. 2001 Martin)  – slovenský herec; otec herce E. Horvátha ml. Z inspicienta a nápovědy se vypracoval na platného člena hereckého souboru Slovenského lidového divadla v Nitře (1941–44). Od roku 1946 patřil k oporám Divadla Slovenského národního povstání v Martině (1959–60 umělecký šéf), kde během několika desetiletí ztvárňoval se smyslem pro realistickou kresbu a pravdivost dramaticky vyhraněné, senzibilní charaktery v domácím a světovém repertoáru. Jeho filmografie obsahuje více než šedesát film. a tv. titulů, v nichž se objevoval v epizodních a menších rolích pracovitých, vitálních a čestných mužů s laskavým přístupem k lidem a životu. Před kamerou debutoval úlohou průvodčího v komedii Jána Kadára Katka (1949). Drobnější portréty vytvořil v několika českých filmech, např. faráře (Zbabělec, 1961; Tam za lesem, 1961), fotografa (Horká zima, 1973), průvodce na bojnickém zámku (Leť, ptáku, leť!, 1978), četnického praporčíka (Hordubal, 1979) dědu ze samoty (Uzavřený okruh, 1989). Početnou galerii žánrových typů zanechal v desítkách tv. inscenací a filmů. Režisér Ľubomír Vajdička o něm natočil tv. medailon pod názvem Ponorený do života (1973). Jmenován Zasloužilým umělcem (1968).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!