V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORUTOVÁ, Milada

Milada HORUTOVÁ provdaná 1. Stoupová, 2. Castiglione (* 1. 6. 1907 Vyškov, † 1995)  – herečka. Absolvovala Státní konzervatoř v Praze (1931) a profesionální herecké zkušenosti získala nejprve ve filmu. K účinkování na jevišti se dostala až po válce v Národním divadle v Brně (1945–47), pak v pražském Divadle filmového studia (1948–51) a od roku 1958 jako členka souboru Pražské estrády. Před kamerou, kde ji mohli diváci vidět v necelé dvacítce filmů, jí bylo souzeno hrát zprvu nevelké role dívek či kamarádek (Kvočna, 1937; Děvčata, nedejte se!, 1937; Čekanky, 1940; Maskovaná milenka, 1940; Babička, 1940; Turbina, 1941; Tanečnice, 1943; U pěti veverek, 1944), po válce už postavy venkovských žen (Řeka čaruje, 1945; Vzbouření na vsi, 1949; Florián, 1961), matek či dospělých žen (Čaj o páté, 1946; Kudy kam?, 1956; Povoděň, 1958; Čintamani& podvodník, 1964) i městských dam (Anna proletářka, 1952; Anděl na horách, 1955; Objížďka, 1968), ale plnila i roli, jejíž pojmenování připomene absurditu totalitního režimu: členka interupční komise (Dívka se třemi velbloudy, 1966).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!