V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORSKÁ, Jarmila

Jarmila HORSKÁ rozená Hrdá, pseudonym Hrabánková (* 18. 6. 1931 Ostrava, † 27. 6. 1984 Jičín)  – herečka; bývalá manželka operetního skladatele, dirigenta, režiséra a herce M. Čecha a matka herce B. Rösnera. Jako dcera operetní subrety a bankovního úředníka začínala bezprostředně po 2. světové válce v baletu Slezského národního divadla v Opavě (1945–47) a pak jako činoherní herečka prošla oblastními divadly (Trutnov, Opava, Varnsdorf, Klatovy). Od roku 1962 byla přední členkou souboru Divadla pohraniční stráže v Chebu (Ostře sledované vlaky), odkud musela roku 1970 z politických důvodů odejít (pracovala jako servírka). Film ji využíval jen výjimečně. Během 70. let, když debutovala roličkou dámy (Svět otevřený náhodám, 1971) hrála celkem v 11 snímcích v 80. letech, kdy se s podlomeným zdravím mohla vrátit i na jeviště, už stihla jen tři. Ve filmografii „symbolicky“ ztvárnila i roličky, k nimž ji odsoudil v reálném životě normalizační režim místo hraní na jevišti: servírka/číšnice (Půlnoční kolona, 1972; Dobrý den, město, 1976) dále brigádnice (Láska na druhý pohled, 1981), cvičitelka (Únos Moravanky, 1982), učitelka (Hon na kočku, 1979) a uklízečka (Cesta kolem mé hlavy, 1984). Byla také manželkou (Zatykač na královnu, 1973; Talíře nad Velkým Malíkovem, 1977), sousedkou (Lupič Legenda, 1972; Tajemství zlatého Buddhy, 1973), anebo ženou: vysokou (Jakou barvu má láska, 1973), v zoo (Konečně si rozumíme, 1976) a bojovnou (Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, 1977). Na tv. obrazovce se zřejmě neobjevila.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!