V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOREŠOVSKÝ, Leopold

Leopold HOREŠOVSKÝ (* 4. 10. 1892 Praha, † 26. 4. 1958 Český Těšín)  – herec. Profesionálně působil na jevišti od počátku 30. let a první poválečná léta hrál v Kladně a pražském Divadle města Žižkova. Od roku 1948 byl až do smrti členem českého souboru Těšínského divadla v Českém Těšíně. S účinkováním ve filmu začal v polovině 30. let roličkou válečného zajatce v dramatu Carla Junghanse, F. W. Kraemera a V. Kubáska …a život jde dál (1935). V několika dalších filmech vytvořil stejně nepatrné figurky listonoše (Andula to vyhrála, 1937; V pokušení, 1939), číšníka (Škola základ života, 1938), bankéřova tajemníka (Poznej svého muže, 1940), vrátného v pivovaru (Z českých mlýnů, 1941), účetního na stavbě (Velká přehrada, 1942) a nakonec četníka ve Steklého zfilmování románu Marie Majerové Siréna (1947).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!