V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORÁLEK, Adolf

Adolf HORÁLEK poté se sám psal jako Patrik (* 17. 3. 1905 Praha, † 8. 12. 1982 Praha)herec. Po absolvování Státní konzervatoře v Praze (1925) začínal jako elév v Národním divadle a pak prošel řadou div. společností. Od začátku 30. let až do konce války hrál na jevištích v Praze (smíchovská Aréna, Osvobozené divadlo, Městské divadlo na Královských Vinohradech) a na venkově (Pardubice, Jihlava). V poválečném období působil především na oblastních scénách: Klatovy (1946–47, kde byl i uměleckým šéfem), Nový Bor (1948–49), Hradec Králové (1949–55), aby kariéru zakončil v Opavě (1955–77), kde se přehrál už do starších rolí (Radúz a Mahulena, Hrátky s čertem ad.) a poté se vrátil do Prahy. V českém filmu zanechal stopy v podobě čtyř epizodních rolí, když debutoval ve zfilmování Langerovy hry Obrácení Ferdyše Pištory (1931), a poté hrál ve filmech Zborov (1938), Mořská panna (1938) a po válce, když odmítl dál užívat jméno Adolf a přijal jméno Patrik, sehrál roli továrníka Clerka v Anně proletářce (1952), ale také jedné ústřední postavy, a to studenta bohosloveckého semináře Petra Kociána v melodramatu S. Innemanna Skřivánčí píseň (1933).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!