V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORÁKOVÁ, Ota

Ota HORÁKOVÁ provdaná Pečená (* 29. 4. 1904 Budapešť, Maďarsko, † 10. 3. 1969 Praha)  – operní pěvkyně-sopranistka. Pocházela z muzikantské rodiny. Studovala na obchodní škole v Plzni, kde se zároveň učila sólovému zpěvu u Josefa Branžovského. Po prvním krátkém angažmá v opeře plzeňského Městského divadla (1927–28) se stala sólistkou opery Národního divadla v Praze (1928–45), kde za Ostrčilovy, a především Talichovy éry vynikla v řadě dívčích dramatických rolích Smetanových, Dvořákových, Fibichových a Janáčkových oper. Na vrcholu pěvecké kariéry (1941) utrpěla při těžkém operativním zákroku poranění hlasivek, kvůli němuž předčasně ukončila pěveckou kariéru (1945) a nadále se věnovala výhradně pedagogické činnosti. Její životní rolí byla Mařenka z Prodané nevěsty, kterou rovněž ztělesnila v prvním zvukovém film. zpracování této Smetanovy opery (1933) režisérů S. Innemanna a Jaroslava Kvapila.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!