V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORÁKOVÁ, Jarmila

Jarmila HORÁKOVÁ (* 7. 3. 1904 Praha, † 20. 1. 1928 Praha)  – herečka. Divadlo ji lákalo od malička, hrála v divadle v Řevnicích a v letech 1922–1926 studovala na pražské Státní konzervatoři a nejprve se herecky profilovala na avantgardních scénách (hlavně v inscenacích Jiřího Frejky) a po absolvování konzervatoře byla až do předčasné smrti, kdy podlehla zhoubné chorobě, členkou Národního divadla (Léto, Mnoho povyku pro nic, Stavitel Solness). S filmem přišla do kontaktu pouze dvakrát, když hrála dívčí role v adaptacích románů Viléma Mrštíka (Pohádka máje, 1926) a Popelky Biliánové (Paní Katynka z Vaječného trhu, 1927). Její profil publikoval Jiří Frejka v knize Deník Jarmily Horákové (1940). Spisovatel a scénarista Jiří Horák ní napsal rozhlasovou hru Poslední role, odvysílanou roku 1991.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!