V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORÁKOVÁ, Inka

Inka HORÁKOVÁ rozená Františka Lopatová (* 20. 6. 1913 Plzeň, † 19. 1. 1987 Praha)  – herečka. V letech 1932–34 se herecky školila u J. Fišera v Plzni, kde současně začínala jako elévka v tamním Městském divadle. Do konce 30. let prošla různými div. společnostmi (např. J. Burda) a za okupace hrála v Intimním divadle v Praze. V letech 1945–71 vystřídala řadu krátkodobých angažmá v Praze (Divadlo V+W, Divadlo státního filmu) a na oblastních scénách (Teplice, Pardubice, Karlovy Vary). Ve filmu se objevila ještě pod dívčím jménem Fanča Lopatová v drobnějších rolích venkovských děvčat (Naši furianti, 1937; Nebe a dudy, 1941; Jan Cimbura, 1941) a ve znárodněné kinematografii na ni připadly opět jen epizodky: žena v prádelně (Muzikant, 1947), prodavačka (Železný dědek, 1948) a šatnářka (Červená ještěrka, 1948).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!