V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORÁK, Rudolf

Rudolf HORÁK (* 6. 12. 1932 Libice nad Cidlinou, okres Nymburk)  – herec. Studoval historii na Filozofické fakultě UK, ale za životní povolání si zvolil herectví, jemuž se profesionálně začal věnovat na jevišti Divadla Vítězného února v Hradci Králové (1962–63). Celou další uměleckou dráhu absolvoval v angažmá Městského divadla, respektive Krajského divadla Kolín. Film projevil zájem o jeho herecké služby především v 60. letech, kdy si zahrál např. příslušníka StB (Páté oddělení, 1960), nacistu (Reportáž psaná na oprátce, 1961), studenta (Jarní povětří, 1961; Spadla s měsíce, 1961), lékaře (Dívka se třemi velbloudy, 1966), šlechtice (Jarní vody, 1968) a náměstka ředitele (Přehlídce velím já!, 1969). V následujících desetiletích se ve filmu už tolik neuplatnil: ing Stloukal (Svědectví mrtvých očí, 1971), dr. Neumann (Lupič Legenda, 1972), honák (Kronika žhavého léta, 1973), náčelník kriminálky (Noc klavíristy, 1976) a v 80. letech si zahrál ve dvou koprodukčních snímcích (Vrak, 1984; Veselé vánoce přejí chobotnice, 1986). Na obrazovce se objevil v seriálu Chobotnice z II. patra (1986).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!