V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORÁK, Miroslav

Miroslav HORÁK (* 6. 3. 1924 Hřivno, okres Mladá Boleslav, † 17. 12. 1992 Ostrava)herec. Na sklonku okupace začínal na jevišti pražské Uranie, aby po osvobození prošel Hereckou školou E. F. Buriana a Divadlem Revolučních gard. Získal angažmá na oblastních scénách v Mladé Boleslavi (1946–50), Gottwaldově (1950–55) a Olomouci (1955–60), odkud přešel do Státního divadla v Ostravě, kde již zůstal až do odchodu na odpočinek. Film ho využíval jen sporadicky v menších rolích (Alibi na vodě, 1965; Bylo čtvrt a bude půl, 1968; Město mé naděje, 1978; Chlapi nepláčou, 1979), mezi nimiž převažují postavy ředitelů (Úplně vyřízený chlap, 1965; Indiáni z Větrova, 1979; Už se nebojím, 1984 ). Poté mu ubývající nabídky filmařů vynahradila obrazovka zejména ostravského studia ČST jak seriály (Kamenný řád, 1975; Přátelé zeleného údolí, 1980; Stavy rachotí, 1983; Počkej si na bílé štěstí, 1987; Velké sedlo, 1987), tak inscenacemi a tv. filmy (Hořká slza radosti, 1979; Balíček, 1979; Lavice, moje žena a já, 1980; Kočár pro princeznu, 1984; Kapesníček, 1984; Několik životů, 1985; Principálka, 1986; Mimořádný případ, 1989; Věčný tulák, 1990; Kámen v okně, 1991).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!