V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HORÁK, František

František HORÁK vl. jm. Švancara, po sňatku užíval manželčino jméno Rybín (* 2. 2. 1917 Míchov, okres Boskovice, † 7. 1. 1995 Rybniště, okres Děčín)  – herec; manžel divadelní dramaturgyně Dagmar Rybínové (1926–1995). Začínal roku 1938 u div. společností F. Marka a L. K. Stehlíkové, během 2. světové války hrál v Horáckém divadle v Třebíči a Městském divadle v Kladně. Hned po osvobození stál u zrodu Realistického divadla v Praze, kde pak působil sedmatřicet let. Ve filmu debutoval jako vězeň Tonda (Život je silnější, 1955), pak byl vyšetřovatel (Vina Vladimíra Olmera, 1956). Největší prostor mu daly Vávrovy „husitské“ velkofilmy, a to rolí kazatele Jana Želivského (Jan Žižka, 1956 a Proti všem, 1957). Později si zahrál úlohu komunisty Jana Kubeše, otce hlavní hrdinky (J. Jirásková) v Daňkově psychologickém snímku podle vlastní div. hry Pohled do očí (1961). Ve studentském filmu FAMU V ulici je starý krám (1956) si zahrál tesaře. Zatímco film ho pak opomíjel, natáčel i nadále v telezivi (mj. První láska, 1969; Lidé na křižovatce, 1971; Pohádka o ebenovém koni, 1978; Poslední koncert, 1979; seriál 30 případů majora Zemana, 1974–79).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!