V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BATULKOVÁ, Dana

Dana BATULKOVÁ (* 16. 3. 1958 Praha)  – herečka; bývalá manželka herce D. Prachaře a matka herce J. Prachaře. Přes recitační kroužky se dostala na konkurs do Studia mladých při Viole. Po maturitě na gymnáziu byla na první pokus přijata ke studiu herectví na DAMU, po jejímž absolvování (1983) strávila dvě sezony v kladenském Divadle J. Průchy (Rozmarné léto, Šest žen Jindřicha VIII.). Další její div. činnost se odvíjela už na pražských scénách (Divadlo v Řeznické, Divadlo Komedie a Divadlo Rokoko). Filmaři o ni projevili zájem už během jejích studií, kdy vytvořila kromě epizodky v Hanibalově Víkendu bez rodičů (1981) hlavní dívčí role ve dvou nepříliš zdařilých titulech: dcera tělovýchovného náčelníka pluku Radka Chmelaře (L. Mrkvička) Renata ve Strnadově komedii o spartakiádním nácviku vojáků Kluci z bronzu (1980) a lehkomyslná zamilovaná medička Květa, jejíž matka – primářka Moulisová (Z. Božinová) – nakonec podepíše doporučení ke studiu mladému kulturnímu referentovi (M. Pešek), v Tučkově černé komedii Od vraždy jenom krok ke lži (1982). Od postav dospívajích dcer přeskočila po mnohaleté odmlce před kameru rovnou do rolí matek, jejichž manželství se ocitají v krizi: v hořké komedii Vrať se do hrobu (1989) hrál jejího mužského partnera samotný režisér filmu M. Šteindler a v Tučkově tragikomedii Děvčátko (2002) tvořila manželskou dvojici s P. Kikinčukem. Daleko více příležitostí jí poskytuje televize v mnoha inscenacích (Až já budu velká, 1981; Návštěvní hodiny, 1986; Zatmění všech sluncí, 1987; Nanečisto, 1988; Sama uprostřed noci, 1989; Maestro, 1990; Volavka, 1991; Proč pláčeš, břízo bílá, 1991; Strážní andělé, 1996; Podivná paní Savageová, 1997; Trampoty pana Humbla, 1997; Ani svatí, ani andělé, 2001; Nezvěstný, 2002; Maryška, 2003; Jiný člověk, 2003; Archiv, 2009), pohádkách (Vodník v pivovaře, 1985; Jamamba, 1985; Honza a tajemná Hastroška, 1987; O dívce, která šlápla na chléb, 2007; Pohádkové počasí, 2008) a seriálech (Malý pitaval z velkého města, 1982; Sanitka, 1984; Případ pro zvláštní skupinu, 1989; Četnické humoresky, 2000, 2003; O ztracené lásce, 2001; Náměstíčko, 2004; Redakce, 2004; Horákovi, 2006; Hraběnky, 2007). Smysl pro komediální nadsázku v poslední době demonstruje na obrazovce jako agilní prodavačka Marcelka Divićová v sitcomu Comeback (2008–09).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!