V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HONZOVIČOVÁ, Renata

Renata HONZOVIČOVÁ provdaná Volfová (* 13. 5. 1959 Praha)  – herečka a rozhlasová hlasatelka; dcera hlasatele a spíkra Richarda Honzoviče (1934–2005). Vystudovala hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze a byla inspicientkou pražského Divadla E. F. Buriana. Menší dívčí role hrála ve filmech Něco je ve vzduchu (1980), Poslední vlak (1982), Prodloužený čas (1984), Fešák Hubert (1984) azatím naposled jako zdravotní sestra ve Smyczkově příběhu Krajina s nábytkem (1986). Od roku 1990 pracuje pod svým novým jménem Volfová jako programová hlasatelka Českého rozhlasu 2. Spolupracuje též s ČT a jinými studii, kde čte komentáře a rovněž načítá knížky pro nevidomé.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!