V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HONZÍK, Zbyněk

Zbyněk HONZÍK (* 17. 10. 1967 Vrchlabí)podnikatel a dětský herec. Ačkoliv jeho maminka pracovala dlouhá léta v ČST jako střihačka, k účinkování před kamerou se dostal zcela náhodou, když doprovázel svého kamaráda na konkurs do filmu Oty Kovala Julek (1979). Nakonec zde hrál jednoho z Julkových kamarádů, a tak se dostal do dětského hereckého rejstříku. První větší roli, kouřícího lumpa zvaného Nikotýn, dostal ve Smyczkově prázdninové moralitě Jako zajíci (1981). Menšími chlapeckými rolemi přispěl ještě do filmů Levé křídlo (1983), Čarovné dědictví (1985), Jsi falešný hráč (1986) a Lev s bílou hřívou (1986). Největší popularitu mu přinesla úloha Luboše, staršího syna manželů Olivových (J. BartoškaJ. Šulcová) v tv. seriálu My všichni školou povinní (1984). Na gymnáziu založil s kamarády div. soubor a hudební skupinu, a dokonce natočil tři amatérské filmy. Když nebyl příjat ke studiu na FAMU, začal dělat asistenta režie ve FSB. Po roce 1989 vyzkoušel různá zaměstnání (mj. hudební manažer, produkce nejrůznějších projektů) a dnes obchoduje s film. surovinou v rámci společnosti SPEEDfilm.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!