V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOMOLOVÁ, Dana

Dana HOMOLOVÁ (* 19. 12. 1951 Praha)herečka; dcera herce M. Homoly; bývalá manželka herce V. Vydra nejml. Jako dcera herce a baletky Národního divadla v Praze se v div. prostřední pohybovala již od dětství, kdy také navštěvovala hudební školu a věnovala se baletu. Po absolutoriu hereckých studií na DAMU (1974) získala angažmá v Divadle J. Průchy v Kladně a Mladé Boleslavi, respektive ve Středočeském divadle, kde působila až do roku 1995 a vytvořila tu desítky hlavních rolí, hlavně komediálního charakteru (Lucerna, Zkrocení zlé ženy, Noc na Karlštejně, Jak je důležité míti Filipa). Roku 1980 hostovala v pražském Divadle ABC (Chicago) a v 90. letech ve Studiu Ypsilon (Amerika) a operetě plzeňského Divadla J. K. Tyla (Kiss me Kate). Účinkovala i v pražském představení muzikálu Pomáda. Před kamerou debutovala v tv. inscenaci Evy Sadkové Konec semestru (1974). Ve film. titulcích se její jméno poprvé objevilo u epizodní role jedné z učnic v Brynychově hudebním snímku Romance za korunu (1975). Následovalo několik menších rolí (Vítězný lid, 1977; Brácha za všechny peníze, 1978; Kdo přichází před půlnocí, 1979), z nichž byla pro ni nejzajímavější úloha kronikářovy dcery, kterou si zahrála po boku svého otce v Kovářově smutné komedii Tím pádem (1979). Postavy mladých dívek a žen, většinou volných mravů a pochybného charakteru, vytvářela i v následujících desetiletích: Michele ve Fukově sci-fi komedii Kam zmizel Kurýr (1981), povrchní mondéna Eva v Traplově Velkém přání (1981), mazaná servírka a vyděračka Tina v Jirešově adaptaci Páralovy novely Katapult (1983), Marie, partnerka vrhače nožů a pašeráka drog (L. Mrkvička) v Brynychově kriminálním filmu Mravenci nesou smrt (1985), hygienička Kateřina v povídce Radovana Urbana z filmu Figurky ze šmantů (1987) a milionářská panička Ema Pastorová v erotických komediich V. Olmera Playgirls (1995) a Playgirls 2 (1995). Na obrazovce jí diváci mohli vidět v seriálech (Stříbrná pila, 1978; Rodáci, 1988; Pojišťovna štěstí, 2004) či inscenacích (Dům na konci města, 1977; Báječní muži potřebují čas, 1978; Politik a herečka, 2001).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!