V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOMOLA, Miloslav

Miloslav HOMOLA (* 4. 2. 1923 Olomouc, † 21. 9. 2006 Praha)  – herec. Uměleckou dráhu započal za protektorátu v Praze na jevištích Divadla Větrník a Intimního divadla. První poválečné období strávil v oblastních divadlech (Ústí nad Labem, Teplice, Písek, Kladno) a v 50. letech hrál opět v Praze (Divadlo S. K. Neumanna, Divadlo Jiřího Wolkera). Do poloviny 60. let, kdy zanechal jevištní činnosti, působil v brněnském Divadle bratří Mrštíků, plzeňském Divadle Alfa (jako administrativní ředitel) a pražském Divadle Spejbla a Hurvínka. Film. natáčení se poprvé zúčastnil, aby ztvárnil postavu tajemníka sociálnědemokratické pravice ve Steklého sociálním dramatu Anna proletářka (1952). Následovala plejáda většinou bezejmenných postaviček rozličných sociálních typů s širokým rejstříkem profesí, mezi nimiž figurují mj. dělníci a řemeslníci (Olověný chléb, 1953; Kasaři, 1958; Ostře sledované vlaky, 1966; Vítězný lid, 1977; Noc smaragdového měsíce, 1984), důstojník (Větrné moře, 1973), funkcionář (V každém pokoji žena, 1974), kavárník (Dům Na poříčí, 1976), hoteloví recepční (Případ mrtvých spolužáků, 1976; Radost až do rána, 1978), vesničan (Náš dědek Josef, 1976), Ostravák (Bouřlivé víno, 1976), párkař (Adéla ještě nevečeřela, 1977), náměstek (Já to tedy beru, šéfe…!, 1977), inženýr (Trasa, 1978), vrátní (Zítra to roztočíme, drahoušku…!, 1976; Brácha za všechny peníze, 1978; Příliš velká šance, 1984), redaktor (Skandál v Gri-Gri baru, 1978), fotograf VB (Kdo přichází před půlnocí, 1979), svatebčan (Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, 1979), strážný (Co je doma to se počítá, pánové…, 1980), zbrojnoš (Hra o královnu, 1980), vrchní (Anděl s ďáblem v těle, 1983; S čerty nejsou žerty, 1985), myslivec (Křtiny, 1981), konšel (Poslední propadne peklu, 1982), lékař a léčitel (Pan Vok odchází, 1979; Radikální řez, 1983) a div. inspicient (Podivná přátelství herce Jesenia, 1985). Často mu připadly epizodky zákazníků, hostů v restauraci a mužů na ulici. K výraznějším rolím patří lhostejný pan Kurečka, člen kolaudační komise, v komedii V. Chytilové Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (1979). Naposled se na film. plátně objevil jako vrchní číšník v Matějkově retrokomedii Anděl svádí ďábla (1988). Uplatňoval se též na tv. obrazovce, a to v seriálech (Dobrá Voda, 1982; Cirkus Humberto, 1988; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Území bílých králů, 1989), tak filmech a inscenacích (mj. Muž v osidlech, 1973; Fanda, 1977; Děkuju, pane profesore, 1982; Smrt barona Gangary, 1991). V 70. letech byl zaměstnancem Filmového podniku Praha (vedoucí pražských kin Lucerna a Hvězda). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1995).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!