V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOLZINGER, Antonín

Antonín HOLZINGER (* 30. 3. 1891 Praha, † 9. 2. 1954 nebo 31. 7. 1953 Praha)  – herec. Z touhy po herectví opustil úřednické zaměstnání a věnoval se div. dráze. Pěveckou průpravu získal u Emila Buriana, pak zpíval ve sboru Národního divadla v Praze a hrál ve smíchovské Operetě, v Uranii (1922–30) a ve Velké operetě (1929–44). Po válce působil na jevišti karlínského divadla (1946–47 umělecký ředitel) a v Divadle města Žižkova, respektive Divadla S. K. Neumanna. Před kamerou stanul dvakrát už v němém filmu (Píseň lásky, 1919; Román boxera, 1921) a v následujících téměř šedesáti zvukových filmech vytvořil epizodní portréty lékařů (Nezlobte dědečka, 1934; Advokát chudých, 1941; Řeka čaruje, 1945; Lavina, 1946; Posel úsvitu, 1950), ředitelů různých zařízení (Klub tří, 1935; Poznej svého muže, 1940; Nebe a dudy, 1941), hostinských a vrchních (Skalní ševci, 1931; Bláhový sen, 1943; Muzikant, 1947; Ves v pohraničí, 1948; Přiznání, 1950), členů a funkcionářů spolků a rad (Hej-Rup!, 1934; Městečko na dlani, 1942; Křížová trojka, 1948; V trestném území, 1950), listonošů (Vy neznáte Alberta, 1940; Zocelení, 1950). Naposled se před kameru postavil jako referent vynálezů ve studentském filmu FAMU Jak dědek Faltus potkal anděla (1954).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!