V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BAŤKA, František

František BAŤKA (* 4. 6. 1918 Praha, † 16. 6. 1982 Plzeň)herec a režisér; bratr kameramana Bedřicha Baťky (* 1922), mj. Marketa Lazarová (1967), který po srpnové okupaci 1968 působil profesně i pedagogicky v Kanadě a USA. Po absolvování měšťanské a grafické školy navštěvoval soukromou hereckou školu Marie Markové-Nekolové. Od roku 1941 se věnoval herecému povolání. Během okupace vystřídal angažmá u kočovné div. společnosti A. Hrušky, v pražských souborech (kabaretní Živé jeviště v Rokoku, Divadlo práce) a v Beskydském divadle v Hranicích (1944–45), aby po válce pokračoval v jevištní činnosti i jako režisér na oblastních scénách (Ústí nad Labem, Pardubice, Liberec, Kladno). V roce 1950 zakotvil v činohře Státního divadla v Brně a od roku 1960 až do své smrti byl členem Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde vytvořil téměř stovku velkých i malých rolí (dědeček Dubský v Našich furiantech, profesor v Čapkově Loupežníkovi). Před kamerou debutoval v poměrně pozdním věku, a to jako MUDr. Karel Košler, otec mladistvého hrdiny (P. Trávníček) ve školním filmu posluchače FAMU Jaroslava Soukupa Temná brána noci (1971). V celovečerních filmech ho čekaly ale jen bezejmenné roličky zedníka/řidiče (Muž z Londýna, 1974), školníka (Má láska s Jakubem, 1982) a prodavače (Vítr v kapse, 1983). Na obrazovce se objevil v tv. filmu Vražda před večeří (1972). Je autorem spisku, který roku 1963 vyšel na Slovensku v překladu režisérky a herečky Magdy Lokvencové-Husákové, choti pozdější prezidenta jako Základy hereckej práce.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!