V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOLUBÁŘ, Milan

Milan HOLUBÁŘ (* 9. 12. 1926 Brno, † 27. 8. 1992 Třebíč)herec. Začínal za okupace v Secově divadelní společnosti a Kašpárkově divadle. Bezprostředně po válce byl přijat na Státní konzervatoř v Brně, po jejímž absolvování působil na oblastních scénách v Přerově, Karlových Varech (1948–50) a Pardubicích (1950–67). Od roku 1968 byl členem souboru Satirického divadla Večerní Brno. Se zákulisím film. tvorby se seznámil díky menším rolím ve snímcích režiséra K. Kachyni: pohraniční strážce (Král Šumavy, 1959), armádní rotný (Práče, 1960), kupec vily (Pouta, 1961), hráč karet (Vánoce s Alžbětou, 1968) a sedlák Hodula (Škaredá dědina, 1975). Vedle toho se objevil jako Kundt ve Vávrově velkofilmu Dny zrady, I, II, (1974). U M. Friče dostal jedinou a zároveň největší příležitost v detektivním dramatu Bílá spona (1960), kde ztělesnil poručíka VB Burdu, vyšetřujícího s kolegy krádež a vraždu. Nedostatek film. rolí mu alespoň zčásti nahradilo účinkování na obrazovce v seriálech (Legenda o živých mrtvých, 1971; Slovácko sa nesúdí, 1974) a tv. filmech (Venca, 1972; Tango, 1974; Kdo chytá štěstí za pačesy, 1979; Léto bez dovolené, 1983; Nasredin, 1984; Šahrazád, 1985; Abaj a Žabaj, 1989).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!