V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOLUB, Miloslav

Miloslav HOLUB (* 27. 2. 1915 Běchovice u Prahy, † 12. 3. 1999 Ostrava)  – herec. Narodil se v rodině div. ochotníků a na pódiu stál poprvé již v pěti letech. Po vystudování gymnázia v Českém Brodě absolvoval herectví na Státní konzervatoři v Praze (1939) a ihned nastoupil do prvního angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích, kam se pak po krátkém působení v kladenském divadle ještě jednou vrátil (1942–48). Jednu sezonu strávil ve Svobodném divadle v Brně a od roku 1949 byl členem činohry Státního divadla v Ostravě (Othello, Cyrano z Bergeraku, Jegor Bulyčov, Tartuffe), kde setrval až do svého odchodu na odpočinek roku 1986 (působil zde i jako umělecký ředitel, 1953–56). Mimo to zde také pomáhal vybudovat tv. studio ČST (od 1955). Do kinematografie vstoupil úlohou sudetského poštmistra Johana Zeislera, z něhož žena-nacistka (Elvíra Lammerová) a touha po kariéře učiní vraha, ve Weissově dramatu Uloupená hranice (1947). Vedle postav inženýrů (Pan Habětín odchází, 1949; Poslední výstřel, 1950; Zocelení, 1950; Páté oddělení, 1960) vykreslil působivé portréty nacistů a záškodníků (Past, 1950; Akce B, 1951; Únos, 1952), z nichž nejznámější zůstane patrně polesný Paleček z dobrodružného dramatu K. Kachyni z pohraničí Král Šumavy (1959). Mezník v jeho film. kariéře znamenala spolupráce s režisérem Karlem Zemanem, v jehož výtvarně stylizovaných dobrodružných a historických filmech, inspirovaných často fantastickými romány Julese Verna, vytvořil nezapomenutelné figury: vůdce pirátů hrabě Artigas (Vynález zkázy, 1958), velitel nepřátelského vojska (Baron Prášil, 1961), verbíř Matyáš z Babic zvaný Matěj (Bláznova kronika, 1964), prokurátor Dufek (Ukradená vzducholoď, 1966) a Hikmet (Na kometě, 1970). Pro robustnější fyziognomii s širokou tváří byl často obsazován do rolí činitelů na různých úrovních mocenských struktur: ministr (Tanková brigáda, 1955; Úplně vyřízený chlap, 1965), vyslanec osmanské říše (Jan Žižka, 1955), ruský generál (Ucho, 1970) nebo uherský panovník Béla IV. (Hra o královnu, 1980). Od 70. let se už objevoval pouze v drobnějších postavách starých mužů (Klíč, 1971, Sedmého dne večer, 1974; Hněv, 1977); Každému jeho nebe, 1981, Fontána pre Zuzanu, 1985). Od roku 1972 vedl hudebně-dramatické oddělení ostravské konzervatoře a spolupracoval s rozhlasem. Řadu větších i menších rolí vytvořil také na obrazovce v inscenacích (Jíška, 1980; Dědek, 1988) i seriálech zejména ostravského studia (Stříbrná pila, 1978; Přátelé Zeleného údolí, 1980; Postel s nebesy, 1982; Bez ženské a bez tabáku, 1982; Stavy rachotí, 1983; Velké sedlo, 1987) a na závěr své kariéry před kamerou spolupracoval s Jurajem Jakubiskem v seriálu Teta (1987) a jeho film verzi pro kina Pehavý Max a strášidla (1987). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1993).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!