V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOLMOVÁ, Jarmila

Jarmila HOLMOVÁ vl. jm. Holá (* 9. 11. 1913)herečka. Krátce studovala na Státní konzervatoři v Praze a tři roky nato pobývala v zahraničí. Po návratu do Prahy se stala elévkou v Národním divadle a pak vystřídala několik pražských scén (Divadlo na Královských Vinohradech, Intimní divadlo, Divadlo Anny Sedláčkové), aby nakonec přijala roku 1944 angažmá v Kladenském divadle (Modrý démant). Jako nezvyklý typ slečny exotického vzhledu byla paradoxně odsouzena pouze k epizodním rolím jak na jevišti, tak před kamerou, kde debutovala v nedokončeném filmu Josefa R. Engela Rozmary mládí (1933). Plejádu téměř třiceti většinou bezejmenných postaviček reprezentují např. reportérka (Žena, která ví, co chce, 1934), studentka (Stříbrná oblaka, 1938; Škola základ života, 1938), písařka (Přítelkyně pana ministra, 1940; Druhá směna, 1940), koncipientka (Svátek věřitelů, 1939), sekretářka (V pokušení, 1939; Kristian, 1939; Bláhový sen, 1943), úřednice (Ženy u benzinu, 1939; Dva týdny štěstí, 1940), středoškolská profesorka (Cesta do hlubin študákovy duše, 1939; Prosím, pane profesore!, 1940), lékařka (Její hřích, 1939), jeptiška (Advokát chudých, 1941), prodavačka (Rukavička, 1941). Naposledy ji diváci mohli na plátně zaregistrovat jako manželku zatčeného muže v Cikánově dramatu Hrdinové mlčí (1946) a v krátkém dokumentu Chceme žít (1947).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!