V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOJER, Jiří

Jiří HOJER vl. jm. Hoyer (* 18. 5. 1894 Praha, † 16. 10. 1974 Praha)  – sportovec, herec, tanečník, zpěvák a textař; syn sportovce a pracovníka v tělesné výchově Fridolina Hoyera (1868–1941). Po vzoru otce se věnoval sportovní činnosti, hlavně boxu. Pronikl i do uměleckých kruhů, když od roku 1912 slavil úspěchy jako zpěvák, tanečník a stepař v kabaretu Červená sedma (týž rok se stal i mistrem Evropy v boxu). Od 20. let spolupracoval s rozhlasem při vysílání sportovních přenosů (měl asi vůbec l. sporotovní reportáž na světě), působil jako funkcionář čs. boxerské unie a po otcově smrti převzal jeho známou sportovní školu na Václavském náměstí, kterou provozoval do roku 1948, než mu ji komunistický režim znárodnil. Pak tu byl jako trenér a „tělocvična“ zde přetrvala až do roku 1991. Je autorem publikace Rohování (1926, 1933). Příležitostně si zahrál drobné role ve filmu, když debutoval v nedochované komedii Antonína Pecha Zamilovaná tchýně (1914), ještě před 1. světovou válkou. Po válce si ještě v němém filmu detektiva (Otrávené světlo, 1921), vedlejší roli pucfleka Mikyšky mu dal P. PražskýŠesti mušketýrech (1925) a dvakrát ztvrátnil sapéra Vodičku v komediích K. Lamače Dobrý voják Švejk (1926) a Švejk na frontě (1926). Už zvukový film obohatil kreací slavného detektiva Nicka Cartera (Tři vejce do skla, 1926), sportovního trenéra (Rukavička, 1941) a naposledy hostinského v Gaillonu v Radkově filmu podle předlohy A. Branalda Dědeček automobil (1956). Ačkoliv český hraný film s barvou pracoval až po válce, Hojer byl spolupracovníkem J. Thurn-Taxise v laboratoři na barevný film ve společnosti Sun (1937–39). Vedle zpěvu také napsal texty asi ke 150 písničkám a rovněž překládal z angličtiny a němčiny.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!